เกี่ยวกับเรา

พัฒนานวัตกรรม

พัฒนาความปลอดภัย

จัดจำหน่าย , ติดตั้ง ออกแบบและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย ระบบคัดกรองอุณหภูมิ และระบบเน็ตเวิร์คทุกประเภท ควบคุม และดูแลงานด้วย วิศกรผู้มีประสบการณ์ตรงทางด้านกล้องวงจรปิดมากกว่า 10 ปี

บริการของเรา

เรามุ่งคัดสรรสินค้า และบริการที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เข้าใจและให้ความสำคัญ สำหรับการบริการหลังการขายเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ผลงานของเรา

ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบคัดกรองผู้เข้าใช้งานอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลูกค้าของเรา

เรามุ่งคัดสรรสินค้า และบริการที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เข้าใจและให้ความสำคัญ สำหรับการบริการหลังการขายเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า